Mẫu đơn đặt hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số: ........
Kính gửi:  Công ty .....................
Công ty ………………….có nhu cầu đặt hàng tại quý công ty theo mẫu yêu cầu.
Nội dung đặt hàng như sau:
STT
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Tổng cộng:
Thời gian giao hàng:………………………………………….. …………………………...........
………………………………………….. ………………………………………….. ………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ………………..
Địa điểm giao hàng:………………………………………….. ……………………….........……
………………………………………….. ………………………………………….. ………………..
………………………………………….. ………………………………………….. ………………..
Phương thức thanh toán:
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng, 50% còn lại thanh toán sau khi giao hàng.
                             ............., ngày .....tháng....... năm .......
                         Giám đốc công ty
Mẫu đơn đặt hàng Mẫu đơn đặt hàng Reviewed by Ngô Đại Dương on 19:36 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.