Khuyến Mại Lớp Học Kế Toán Thực tế

Khóa đào tạo kế toán thực hành tại Quận Cầu Giấy

Khóa đào tạo kế toán thực hành tại Quận Cầu Giấy  của trung tâm kế toán hà nội  với đội ngũ giảng viên nhiệt tình và có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế .

Trung tâm kế toán tại cầu giấy của Kế Toán Hà Nội đặt tại đường Xuân Thủy Cầu Giấy. là địa điểm tập trung nhiều trường đại học và các doanh nghiệp.với nhu cầu lớn về học nghiệp vụ kế toán thực hành thực tế. Kế Toán Hà Nội đã mở một cơ sở tại Quận Cầu Giấy nhằm đáp ứng các nhu cầu đó . 

  • Học Kế Toán Thực Hành Tại Cầu Giấy
  • Học Kế Toán Tổng Hợp Tại Cầu Giấy
  • Học Kế Toán Ở Cầu Giấy
  • Trung Tâm Kế Toán Tại Cầu Giấy
  • Địa Chỉ Học Kế Toán Tổng Hợp Tại Cầu Giấy
  • Địa Chỉ Học Kế Toán Tại Cầu Giấy
  • Trung Tâm Dạy Kế Toán Tại Cầu Giấy
  • Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Tại Cầu Giấy


Với đội ngũ giảng viên là những kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trực tiếp đứng lớp, cầm tay chỉ việc hướng dẫn các bạn thực hành các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong quá trình làm việc trên những bộ chứng từ hóa đơn sống thực tế của các loại hình doanh nghiệp .

Học thực hành kế toán Thuế:

- Đầu tiên các bạn cần cập nhật tất cả các thông tư nghị định mới nhất của Luật Thuế. Điều này sẽ giúp các bạn luôn làm đúng, làm đủ theo luật, tránh vi phạm luật Thuế để không bị xử phạt . Và những luật Thuế mà doanh nghiệp đang  áp dụng bao gồm: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế Xuất - Nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt...
- Sau khi đã hiểu về Luật rồi thì kế toán bắt đầu tiến hành thực hành kê khai, làm báo cáo thuế, 
quyết toán thuế dựa vào các bộ hóa đơn - chứng từ thưc tế mà công ty cung cấp dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên.
- Để khi đi ra bên ngoài thực tế được linh hoạt và chủ động, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn - chứng từ, xử lý các tình huống kế toán nhằm phục vụ cho việc tiết kiệm chi phí thuế phải nộp cho doanh nghiệp.

2. Học làm sổ sách thực tế.

- Hướng dẫn một cách chi tiết từ khi doanh nghiệp tiến hành mở sổ sách kế toán, lụa chọn hình thức ghi sổ... cho đến việc lựa chọn cách khấu hao Tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho, cho tới việc đăng ký thang bảng lương... sao cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp thực tế.
- Sau khi đã có sổ sách kế toán chúng ta bắt đầu hạch toán - xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các mẫu sổ sách đã l
a chọn.
- Hướng dẫn làm trực tiếp trên Excel và các phần mềm kế toán Fast - Misa...
- Ở đây tất cả các nghiệp vụ về kế toán tiền lương, kế toán kho, TCSĐ...các bạn đều được thực hành.
- Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu, khắc phục sai sót, cân đối lãi lỗ...

3. Thực hành làm Báo cáo tài chính cuối năm.

- Hướng dẫn làm:
a) Bảng cân đối kế toán.
b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
- Hướng dẫn cách đọc và phân tích báo cáo tài chính.

Tất cả những phần kiến thức kỹ năng trên đều được giảng dạy bằng hình thức " thực hành - thực tế " dạy theo phần công việc mà người kế toán phải làm trong doanh nghiệp để đảm bảo sau khi học xong lớp học thực hành kế toán thực tế này các bạn đều thành thạo mọi kỹ năng về kế toán.

Đội ngũ giảng viên của 
Công ty kế toán Hà Nội đều là những kế toán Trưởng nhiều năm kinh nghiệm, được bổ trợ kỹ năng sư phạm để có khả năng truyền đạt tốt nhất, thực tế nhất. Sau này khi học xong ra đi làm, gặp phải vấn đề gì vướng mắc các bạn hãy cứ gọi điện về Công ty - chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn đó.

Bạn có thể chọn cho mình những ca học sau:


Sáng: 8h30 - 11h, Chiều từ 2h - 4h30, Tối 6h - 8h30

173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội – Hotline : Mr Dương -0988 332 093
_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822

Mẫu Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

xin giới thiệu Mẫu số 02/PHLP: Tờ khai quyết toán phí, lệ phí (dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------
TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ
(Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước)
[01] Kỳ tính thuế: Năm …….....
[02] Lần đầu              [03] Bổ sung lần thứ 
[04] Người nộp thuế: .................................................................................................
[05] Mã số thuế: .........................................................................................................
[06] Địa chỉ: ................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................................ [08] Tỉnh/Thành phố: .........................................
[09] Điện thoại: .............................. [10] Fax: .......................... [11] Email: ....................
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..............................................................................................
[13] Mã số thuế: ...........................................................................................................
[14] Địa chỉ: ..................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ...................................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: ................................. [18] Fax: ......................... [19] Email: ...................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:................................................ ngày ..................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTLoại phí, lệ phíChươngTiểu mụcSố tiền phí, lệ phí thu được Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%)Số tiền phí, lệ phí trích sử dụng theo chế độSố tiền phí, lệ phí phải nộp NSNNSố tiền phí, lệ phí đã khai trong kỳ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) = (5) – (7)(9)
 ...       
 Tổng cộngxx x   
Số tiền phí, lệ phí phải nộp vào NSNN (ghi bằng chữ): .........................................................
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số: 
Ngày ........ tháng .......... năm .........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Mẫu số S05b-DNN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Đơn vi:………..            
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S05b-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản: .......
Loại quỹ: ..........
Năm: ................
Đơn vị tính ....
Ngày tháng
ghi sổ
Ngày tháng
chứng từ

Số hiệu
chứng từ
Diễn giải

TK
đối
ứng
Số phát sinhSố tồnGhi chú
ThuChiNợ
ABCDEF123G
    - Số tồn đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ
     
    - Cộng số phát sinh trong kỳx  xx
    - Số tồn cuối kỳxxx x
- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......
- Ngày mở sổ .........

Người ghi sổ(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

xin giới thiệu mẫu Mẫu số S02c1–DNN: Sổ cái dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.
Đơn vi:………..            
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S02c1–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CÁI

(dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
Năm: ..............................
Tên tài khoản: ..............
Số hiệu: ........................
Ngày, tháng ghi sổ 
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Số hiệu tài khoản đối ứng
 

Số tiền


Ghi chú
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDE12G   
- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng
    
- Cộng số phát sinh thángx  x
- Số dư cuối thángx  x
- Cộng lũy kế từ đầu quýx  x
- Sổ này có ................. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...............
- Ngày mở sổ: ......................................

Người ghi sổ(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày .... tháng .... năm.....
 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm là văn bản do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập của người được trả thu nhập trong năm... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Thư xác nhận thu nhập năm

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***---------- 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập ……………………………...........................................................
Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:
1. Họ và tên: ......................................................................................................................................
2. Chức vụ (nếu có): ..........................................................................................................................
Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:
3. Ngày đến Việt Nam: ngày .......... tháng ........ năm ..........
4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/20....... đến ngày 31/12/20......
Số tiền là ……………...........................................................................................................................
Trong đó:……………............................................................................................................................
a. Tại Việt Nam: .……………................................................................................................................
b. Tại nước ngoài: .…………….............................................................................................................
5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có): ................................................................................
- Thuế thu nhập cá nhân.
- Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự.
- Các khoản bị khấu trừ khác:
6. Tiền thuê nhà cho ông/bà………................................tại Việt Nam là do …….........……..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là: ........................................... đồng.
Gửi kèm: Hợp đồng lao động.
Ngày ........ tháng ........... năm ..........
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

xin giới thiệu mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định được Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 04-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày .... tháng ... năm ...
Số: ................
Nợ: ................
Có: ................
- Căn cứ Quyết định số: ..................... ngày .... tháng .... năm ....... của .......................................
............................................................................................................. về việc đánh giá lại TSCĐ.
- Ông/Bà: ...................................................................... Chức vụ: .................................................
Đại diện ............................................................................................................. Chủ tịch hội đồng.
- Ông/Bà: ..................................................................... Chức vụ: ................................................
Đại diện ............................................................................................................. Ủy viên.
- Ông/Bà: .................................................................... Chức vụ: .................................................
Đại diện ............................................................................................................. Ủy viên.
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:
STT
Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐGiá trị đang ghi sổ


Giá trị còn lại theo đánh giá lại
Chênh lệch
Nguyên giáHao mònGiá trị còn lạiTăngGiảm
ABCD123456
          
 Cộngxx      
Ghi chú:
Cột 4 “giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận:...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

Mẫu Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

xin giới thiệu Mẫu số 21b/XN-TNCN: Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: UBND xã (phường) ………………………………………………………………….............
Họ và tên người nộp thuế: …….……………..………………………...……...................................
Mã số thuế (nếu có): …….………..............................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: …..…………………………...………….… Ngày cấp: …...……………...……
Nơi cấp: ………………………………………...…………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ……………………............................................................................................
Căn cứ quy định tại điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
Tôi kê khai người sau đây không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:
SttHọ và tên
người phụ thuộc
Ngày sinhSố CMND/Hộ chiếuQuan hệ với người làm đơnĐịa chỉ thường trú của người phụ thuộc
1     
2     
...     
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.
Ngày ………. tháng …….… năm ………..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký tên)
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú):
UBND …………………………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………………….……………………./.
Ngày ………. tháng …….… năm …………
TM. UBND ………………………….……….
(ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Xác nhận của UBND phường, xã: trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều người phụ thuộc ở nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ thuộc sống, đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi đó xác nhận.
Ví dụ: Ông B có 3 người phụ thuộc (không nơi nương tựa và ông B đang trực tiếp nuôi dưỡng) đang sống tại 3 địa điểm khác; trong đó có 02 người ở xã K, 01 người ở xã M. Ông A sẽ phải lập 02 bản khai theo mẫu số 21b/XN-TNCN; 01 bản đề nghị UBND xã K xác nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã K, 01 bản đề nghị UBND xã M xác nhận cho 01 người sống ở xã M.

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản áp dụng đối với các giao dịch ngân hàng, tổ chứng tín dụng để bạn đọc tham khảo.
……………………….
Số: ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 
Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: ....................................Ngân hàng:.................
Họ và tên: ………………………………..MSCB: ……………………………….........…
Đơn vị:……………………………………………………………………........……………
Số tiền bằng số: ………………………………………………………………........………
Bằng chữ: ……………………………………………………………………..........………
Lý do chi tiêu: …………………………………………………………………........………
Căn cứ vào hoá đơn số: ……........ ngày ….... tháng ……. năm …….
Tên tài khoản thụ hưởng:……………………………………………………………….....
Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………..........
Số tài khoản: ………………………………………………………………………….........
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………........
 Thủ trưởng đơn vị                                                               Chủ nhiệm đề tài/dự án 
 Người xin thanh toán

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN
Bằng số:………………………………………………………………………………………..
Bằng chữ:………………………………………………………………………………………
.............., ngày......... tháng .........năm.......
Phụ trách kế toán                                                   TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

 

Copyright @ 2015 Biểu Mẫu Chứng Từ Kế Toán Mới Nhất - Kế Toán Hà Nội.

Designed by Ngô Dương