Mẫu Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

xin giới thiệu mẫu Mẫu số S02c1–DNN: Sổ cái dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.
Đơn vi:………..            
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S02c1–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CÁI

(dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
Năm: ..............................
Tên tài khoản: ..............
Số hiệu: ........................
Ngày, tháng ghi sổ 
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Số hiệu tài khoản đối ứng
 

Số tiền


Ghi chú
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDE12G   
- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng
    
- Cộng số phát sinh thángx  x
- Số dư cuối thángx  x
- Cộng lũy kế từ đầu quýx  x
- Sổ này có ................. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...............
- Ngày mở sổ: ......................................

Người ghi sổ(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày .... tháng .... năm.....
 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Mẫu Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) Reviewed by Ngô Đại Dương on 01:02 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.