Mẫu phiếu chi

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo mẫu phiếu chi dưới đây:

Mẫu phiếu chi

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
MST: .................................
Mẫu số: C31-BB
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......
Quyển số: .........................
Số: ...................................
Nợ: ...................................
Có: ...................................
Họ và tên người nộp tiền:................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................
Lý do nộp:......................................................................................................................................
Số tiền:...........................................................(Viết bằng chữ):.......................................................
Kèm theo:......................................................................Chứng từ gốc.
Thủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập 
(Ký, họ tên) 
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ......................................................................................................
Ngày ..... tháng ........ năm 20......
Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 
Người nhận tiền
(Ký, họ tên) 
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): .................................................................................................
+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................................
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Cách viết phiếu chi:

  • Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Dòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
  • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận tiền.
  • Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; chi tiền nộp thuế…
  • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền chi.
  • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
  • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).
Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.
Mẫu phiếu chi Mẫu phiếu chi Reviewed by Ngô Đại Dương on 03:06 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.