Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LIÊN QUAN

Hôm nay, ngày……….. tháng……….năm…………
Tại: .....................
Chúng tôi gồm:
Bên chuyển nhượng (Bên A)
Họ và tên/Tên tổ chức: ...................
(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)
Là: ...................................
(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng; Người thừa kế quyền liên quan; người đại diện cho đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)
Sinh ngày……..tháng………năm…………..
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Cấp ngày………...tháng………năm………..tại ..........................
(Đối với tổ chức)
Số CMND/Hộ chiếu: ......................
Cấp ngày………..tháng………năm………..tại
Quốc tịch: .....................
Địa chỉ: .............................
Số điện thoại:…………..Fax:………………………….Email: .................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:
Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền liên quan Reviewed by Ngô Đại Dương on 00:11 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.